فرمول محاسبه قیمت طلا، سکه و آبشده با دلار و انس جهانی

نحوه محاسبه و همچنین فرمول محاسبه قیمت سکه طلا، گرم ۱۸ عیار طلا، آب شده ۱۷ عیار ، آبشده ۱۸ عیار، قیمت سکه و … در زیر آمده است

همچنین سیستم محاسبه آنلاین حباب سکه نیز از طریق لینک زیر در دسترس شماست

محاسبه آنلاین حباب سکه و قیمت واقعی آن

 تبدیل واحدها

يك اونس طلا=۳۱٫۱ گرم يك پوند= ۴۵۳ گرم يك قيرات= ۲۰۰ سوت (ميلي‌گرم) يك تن= ۱۰۰۰ كيلوگرم
يك سير= ۱۶ مثقال يك مثقال= ۴٫۶۰۸ گرم يك مثقال=۲۴ نخود يك نخود= ۰٫۱۹ گرم
يك خروار= ۳۰۰ گرم يك من= ۳ كيلو يك سير= ۷۵ گرم يك چارك= ۷۵۰ گرم

فرمول های محاسبات

تعاريف  يك اونس طلا: ۳۱٫۱۰۳۴۳۱ گرم با عيار (۹۹۹٫۹) يا عيار (۲۴)
يك مثقال طلا: ۴٫۶۰۸ گرم مي‌باشد.
مظنه طلا در ايران: قيمت يك مثقال (معادل ۴٫۶۰۸ گرم) طلاي ۱۷ عيار (۷۰۵)
سكه تمام بهار آزادي(قديمي و امامي): وزن ۸٫۱۳۳ گرم- عيار ۲۱٫۶ (۹۰۰)
سكه نيم بهار آزادي: وزن ۴٫۰۶۶۵ گرم – عيار ۲۱٫۶ (۹۰۰)
سكه ربع بهار آزادي: وزن ۲٫۰۳۲۲۵ گرم- عيار ۲۱٫۶ (۹۰۰)
فرمول ۱ بدست آوردن مظنه طلاي ايران ۱۷ (۷۰۵) عيار از طريق انس جهاني:
۹٫۵۷۴۲÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا)= مظنه طلاي ايران
فرمول ۲ بدست آوردن قيمت سكه تمام از طريق انس جهاني:
۴٫۲۴۹۲۷÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا)= قيمت يك عدد سكه تمام
فرمول ۳ براي بدست آوردن يك مثقال طلاي ۱۸ (۷۵۰) عيار از انس جهاني:

۸٫۹۹۹÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا) = قيمت يك مثقال طلاي ۱۸ (۷۵۰) عيار

فرمول ۴ قيمت يك گرم طلا با هر عياري از روي مظنه بازار (۱۷ (۷۵۰) عيار):
(۷۰۵×۴٫۶۰۸) ÷ (مظنه× Au) = قيمت يك گرم طلا با عيار Auمثال: يك گرم طلاي ۹۲۵عيار با مظنه روز ۶۱۳۵۵ تومان چه قيمت مي‌شود؟ جواب: ۱۷٫۴۷۰ تومان
فرمول ۵ مقدار طلاي قابل خريد با يك مقدار پول معين:
(Au× مظنه) ÷(۷۰۵×۴٫۶۰۸×X)= وزن طلاي قابل خريد با Xتومان پول و عيار Au (شمش يا آبشده)مثال: با ۷۰۰۰۰۰۰ تومان و مظنه روز ۶۱۰۰۰ تومان، چند گرم طلا با عيار (۹۳۵) مي‌توان خري؟ جواب: ۳۹۸٫۷۱۱ گرم
 فرمول ۶ بالابردن عيار طلاي پايين:

وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As
عيار طلا يا شمش اضافه شده برايي عيار كردن : We

(We = Wm ×(As-Am) / (Ae – As

مثال: ۲۰۰ گرم طلاي عيار ۷۱۰ را با ۴۰ گرم طلاي عيار ۹۵۰ مي‌توان به عيار استاندارد ۷۵۰ رساند

فرمول ۷  پايين آوردن عيار طلاي بالا:

وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As
وزن نقره، برنج يا مس مورد نياز : We

We= Wm×(Am-As)/As

مثال: ۲۰۰گرم طلاي عيار ۹۰۰ را با ۴۰ گرم مس مي‌توان به عيار استاندارد ۷۵۰ رساند.